Sygdomme hos ældre er et stadig mere betydningsfuldt emne, da flere og flere personer når et højere alder i dag. Det indebærer somme tider kroniske sygdomme som slidgigt, diabetes og muskelsmerter.

Derudover er der mange andre sygdomme, som en almindelig ældre har brug for at være opmærksom på. De er alle kendetegnet ved symptomer, der kan let identificeres af lægerne.

Eksempelvis kan leversygdomme ledsages af mavesmerter og kramper. Muskelsmerter og træthed kan være tegn på kronisk inflammation eller demens. Udover dette kan hjerte-kar-sygdomme give ændringer i rytmen og smertefulde anfald.

De seneste stramninger af behandlinger og progressiv overbebyrdning af den føderale sundhedsvæsen har gjort det vanskeligere for ældre at få adgang til livsvigtig pleje. Derfor er det vigtigt, at ældre med symptomer på sygdomme opsøger tidlig lægelig hjælp for at sikre den bedst mulige behandling.

Der findes flere grunde til, at sygdommen skal identificeres så tidligt som muligt, selvom den ønskede ”cure” ikke lader sig gøre. Først og fremmest kan en tidlig diagnose opdage eventuelle komplikationer, der ellers kunne have ført til alvorlig sygdom eller endog død. Derudover kan et tidligt besøg til lægen give patienterne mulighed for at modvirke yderligere skader ved aktivitetstyring og vejledning om relevant behandling.

Alt i alt er almindeligvis synlige sygdomsmuligheder et advarselssignal, som alle ældre bør tage seriøst. Forbrugervenlig information om symptomer og strategier til bekæmpelse bør gøres tilgængelige sammen med tiden omkring de relevante sundhedsvæsen ydelser, så risiciene ved sygdom hos ældre minimeres.

Sygdomme hos ældre er et øget problem. Det er lettere at blive syg i alderdommen, og dermed også mere sårbart over for et bredt udvalg af sygdomme. Problemet er blevet forstærket af økonomisk stress, som gør det sværere for nogle ældre at kunne opretholde en sund livsstil.

Der er et stigende antal ældre, der lider af alvorlige, kroniske sygdomme, herunder kroniske lungsygdomme, kardiovaskulære og neurologiske sygdomme og type 2-diabetes. Nogle ældre lever også med flere forskellige sygdomme på samme tid. Bakteriel infektion er også almindelig hos ældre patienter, især dem med svagt immunsystem eller dem, som er indlagt på hospitalet.

Det vigtigste ved behandlingen af ​​sygdom hos ældre er at tale med deres læge om deres sygdomsproces. Med den rigtige behandling kan man opnå lindring på mange måder, såsom at kontrollere symptomer og bremse progressionen af ​​sygdommen. Derudover er det vigtigt at overholde anbefalingerne fra lægen om livsstilsændringer, medicin og regelmæssige fysisk aktivitet. Disse livsstilsændringer spiller en vigtig rolle i at holde ældre personer sunde og fit – både fysisk og mentalt.

For at reducere risikoen for sygdomsudbrud hos ældre anbefaler man at have et godt samarbejde mellem sundhedsvæsenet og ældrepersonerne for at identificere eventuelle bekymringer — såsom selvmedicinering, lav infektionsforebyggelse eller dårlig ernæringsstatus — hurtigere. Dette giver mulighed for en mere tidlig behandling, som kan begrænse antallet af alvorlige komplikationer.

Sygdomme hos ældre er et meget vigtigt emne, som bør tages seriøst såvel som alvorligt. Ældre mennesker rammes ofte af sygdomme, der er kendetegnet ved ældning og overbelastning samt et faldende immunforsvar. Desværre kan dette gøre det svært for ældre mennesker at få passende behandling til deres kroniske medicinske tilstande, som kan føre tilforværring af sundhedstilstanden.

Almindelige sygdomme hos ældre mennesker omfatter forhøjet blodtryk, kardiovaskulære lidelser, lunge- og åndedrætsproblemer samt generelle aldersrelaterede sygdomme såsom arthritis, hjertesygdomme og kræft. Disse sygdomme er alle forbundet med invaliderende symptomer, såsom nedsat fysisk styrke og udholdenhed, sløret syn og hukommelsestab, der kan føre til manglende selvtillid og selvfølelse. Det er en trist realitet at mange af disse fysiske gener i stigende grad kan være invaliderende for ældre mennesker.

Selvom der ikke findes en universel løsning på at modvirke sygdomsudbrud hos ældre mennesker, så kan livsstilsændringer som regelmæssig motion, et godt måltid mad samt social interaktion alle gøre en forskel. Endvidere bør læger advare deres patienter om de mulige virkninger af bestemte medicinload eller behandlinger. Der bør træffes skridt til at begrænse den risiko der forbindes med sygdomme hos ældre mennesker, også selvom nogle lidelser er uundgåelig – opmuntring i form af et stort socialt netværk samt dagliga opgaver er essentielle elementer i enhver ellers sund livsstil.