Sundhedsrådet har offentliggjort nye anbefalinger, hvor de opfordrer hospitaler til at tilbyde undervisning om deres sygdomme til alle kroniske patienter. Dette skal hjælpe patienterne til at forstå deres sygdom bedre, så de kan træffe informerede beslutninger om, hvordan man bedst behandler sygdommen.

Rådet mener, at det bedst kan gøres ved at give patienterne den nødvendige information og viden via klasser og workshops. Særligt anbefaler de onlinekurser, der giver patienter adgang til information og støtte fra andre patienter over hele verden.

Forhåbentlig vil disse anbefalinger hjælpe flere mennesker med kroniske sygdomme til at have et mere positivt syn på egen helbredstilstand. Mange tror nogle gange, at når man har en kronisk sygdom, så er det slut, men flere kroniske patienter kan leve lige så godt som enhver anden person. Med disse undervisningstilbud vil hospitalerne måske hjælpe patienterne til at føle sig mere optimistiske omkring deres situation.

Ved at bruge tid på sundhedsundervisning omkring kronisk sygdom håber Sundhedsrådet, at flere mennesker vil føle sig i stand til mere aktivt at deltage i behandlingen af ​​deres sygdom. De ønsker ligeledes, at borgere med kroniske sygdomme bliver en stærkere del af samfundet.

Sundhedsrådet anbefaler, at hospitaler tilbyder undervisning om deres sygdom til patienter, der er diagnosticeret med en kronisk sygdom. Målet er at give patienterne færdigheder og viden til bedre at kunne navigere det sundhedsvæsen de er en del af, og bedre leverandør-patient samarbejde.

Undervisningen skal give patienterne et overblik over den type behandling og støtte, der er tilgængelig for dem, og forklare hvordan man bruger dem, så personer med kroniske sygdomme og deres familier kan jorde bedre beslutninger om sundhedsspørgsmål.

Sundhedsministeren opfordrer alle sygehuse til at tilbyde undervisning, ensartet gennem landet, således at patienter får et godt indblik i hvordan de kan styre deres sygdomme, øge livskvaliteten og forebyggelse af nye komplikationer.

Eksperter har vist, at den aktive deltagelse af patienter i styringen af deres besynderlige sygdomme har mange fordele for både patient og sundhedsvæsen: Fra et helbredsmæssigt standpunkt muliggør det lidelsens begrænsning og hurtigere helbredelse af patieneten; fra et statsligt standpunkt vil det øge livskvaliteten og reducere behovet for dyr medicinsk behandling.

Samlet set vil Sundhedsrådets anbefalinger om undervisning af kroniske patienter på hospitalet hjælpe dem med styringen af deres sygdomme mere formuelt, mens opmuntre patienters engagement i sundhedsvæsenet.

Sundhedsrådet har netop offentliggjort anbefalinger, der kræver, at hospitaler giver patienter med kroniske sygdomme viden om deres sygdom og regelmæssig opfølgning ved lægebesøg. Dette er en stor ændring i den nuværende praksis, hvor sygepatienter af og til får en diagnose og behandling, men sjældent får mulighed for at skaffe sig dybere indsigt i deres tilstand.

Sundhedsrådet anbefaler, at hospitaler opretter et patientuddannelsestilbud, som giver patienter grundlæggende information om kronisk sygdom med henblik på at mindske symptomer, følelsesmæssige lidelser, manglende motivation og selvstændighed, som kan reducere livskvaliteten for patienter.

Som det første skridt har Sundhedsrådet udviklet et online læringsprogram for personer med kroniske sygdomme. Programmet er designet til at hjælpe patienterne til at forstå deres sygdomssygemelderingssystem og give dem viden om egenomsorg og sund livsstil.

Samtidig har Sundhedsrådet også anbefalet hospitalspersonale om at arbejde sammen med patienter omkring rutinemæssige kontrolundersøgelser og planlægge regelmæssige lægebesøg. Ifølge Sundhedsrådets anbefalinger bør dette ske i takt med opdaterede informationer fra lægerne om den kroniske sygdom, herunder brug af medicin, specielt beregnet medicinsk behandling osv.

Dette initiativ fra Sundhedsrådet viser et stort skridt fremad i retning af bedre sundhedsforsyning til patienter med kroniske sygdomme i Danmark. Dette vil hjælpe patienterne med at føre et mere aktivt liv, selvom de lever med en kronisk sygdom. Vi håber på at se denne ændring implementeret fremover på vores danske hospitaler, og vi glæder os til at se den styrke den kan bringe til livskvaliteten for alle ramte af disse sygdomme.